Avantajele medierii

avantaje-mediere

Procesul de mediere permite partilor sa isi rezolve total sau macar partial disputa sau, rezolvand o disputa pot clarifica sau rezolva alte conflicte, deoarece in timpul procesului de mediere nu sunt ingraditi de regulile procedeelor legale si nu sunt restrictionati la discutarea stricta a unei singure probleme.

 AVANTAJELE MEDIERII

 • Procesul de mediere este privat si confidential, scutind partile de expunerea publica atat a disputei cat si a informatiilor cu caracter privat
 • Medierea este mai putin costisitoare decat alte proceduri de solutionare a disputelor, scutind partile de plata expertizelor, evaluarilor, onorariilor de instanta, penalitatilor contractuale si, in unele cazuri, de plata taxelor de timbru
 • Durata unui proces de mediere depinde numai de parti si programul partilor si poate solutiona disputa/conflictul in cateva intalniri/sedinte
 • Timpul costa bani” – medierea fiind un proces care depinde de programul partilor cu un un timp de solutionare scurt va avea mereu un cost al conflictului semnificativ redus
 • Procesul de mediere se realizeaza intr-o atmosfera relaxanta, cu mai putin stres emotional, fiind unproces informal si voluntar
 • Controlul asupra solutiei obtinute precum si caracterul voluntar al medierii, duc la un acord cu caracter permanent bazat doar pe interesele partilor, garantand o solutie castig-castig si pastrarea unui minim relational (familial sau de parteneriat)
 • Orice informatie primita de mediator in cadrul sedintelor separate de mediere ramane sub aspectul confidentialitatii fata de celelalte parti, exceptand situatia cand partea permite dezvaluirea informatiei
 • In cadrul procesului de mediere partile isi definesc propriile nevoi, interese si isi genereaza propriile solutii, medierea fiind bazata pe interesele partilor nu pe drepturile lor legale
 • La cererea partilor acordul de mediere obtinut in situatiile extrajudiciare (mediere voluntara) poate fi supus autentificarii notarului public sau incuviintarii instantei judecatoresti. In ambele cazuri, documentul rezultat constituie titlu executoriu, in conditiile legii. Prin titlu executoriu se intelege acel inscris autentic in baza caruia executorul judecatoresc obliga silit debitorul la repararea prejudiciului creat creditorului
 • Nerespectarea acordului de mediere atrage raspunderea contractuala, partea care se considera vatamata putand cere daune-interese in conditiile dreptului comun
 • Procesul de mediere este folosit ca mijloc de prevenire a disputelor, ca o procedura prealabila  sau ca un instrument de solutionare a conflictelor in orice moment al procesului judiciar

 

 AVANTAJELE MEDIERII IN PROCEDURA JUDICIARA

 • Procesele in instantele de judecata sau de arbitraj se suspenda, la cererea partilor, pe perioada procesului de mediere
 • Termenul de prescriptie pentru judecarea cauzelor civile de catre instantele judecatoresti sau arbitrale va fi suspendat incepand cu data semnarii contractului de mediere pana la inchiderea procedurii de mediere
 • Cursul termenului perimarii se suspenda pe timpul procesului de mediere, dar nu mai mult de 3 luni de la data semnarii contractului de mediere
 • Cererea de repunere pe rol este scutita de plata taxei judiciare de timbru
 • Hotararile judecatoresti care consfiintesc acorduri de mediere nu pot fi publicate (hotarare CSM-2013). Hotararea de investire a acordului de mediere se va da in camera de consiliu, fara termene si cu celeritate
 • Cand este prezentat acordul de mediere, la cererea partilor, taxele de timbru se achita partial sau se returneaza, functie de obiectul acordului de mediere si de momentul in care acesta intervine
 • Tot ceea ce se discuta pe parcursul medierii are caracter confidential fata de terti si nu poate fi folosit ca proba in cadrul unei proceduri judiciare sau arbitrale, cu exceptia cazului in care partile convin altfel ori legea prevede contrariul
 • In cazul instantelor judecatoresti, rezolvarea conflictului se va baza doar pe drepturilor legale ale partilor; in cazul medierii rezolvarea conflictului se va baza pe interesele comune ale partilor. Notarul public nu poate intocmi un act notarial daca partile se afla in conflict ci trebuie sa le indrume fie spre instantele judecatoresti fie spre mediere
 • Ori de cate ori medierea are loc in timpul unui proces judiciar acordul de mediere se va prezenta doarinstantei de judecata care va lua act de acord de mediere si va pronunta o hotarare in baza acestuia. Acordul de mediere devine dispozitivul hotararii, dupa verificarea conditiilor de fond si forma iar hotararea data in baza acordului este o hotarare de expedient
 • Prezentarea acordului de mediere notarului spre autentificare ori instantei spre incuviintare este o obligatie a partilor doar in cazul in care acordul face obiectul unui transfer de drepturi  de proprietate asupra unui bun imobil sau asupra altor drepturi reale si cauze/partaje succesorale, sub sanctiunea nulitatii absolute. Prezentarea acordului de mediere instantei spre incuviintare este o obligatie a partilor daca are ca obiect cereri accesorii ale divortului sau separarii (ex: incredintare minori);
 • In cazul in care acordul de mediere nu este admis de instanta calea de atac e recursul
 • Chiar daca partile folosesc serviciile mediatorului, avocatului si notarului public pentru rezolvarea unei dispute, costul total (bani, timp si stres emotional) va fi mai mic decat costul rezolvarii disputei cu ajutorul instantelor de judecata
Sună Mesaj