ALMA Mediators reguli

image

Toti mediatorii nostri precum si procesele de mediere realizate in cadrul companiei noastre sunt supuse unor reguli generale. Pentru a obtine o solutie de durata si castigatoare pentru toti cei implicati, partile procesului de mediere trebuie sa accepte aceste regului generale.

ALMA MEDIATORS – regulile generale ale medierii

Confidentialitate

Toate comunicarile verbale si scrise intre parti realizate in cadrul procesului de mediere sunt confidentiale, ceea ce insemna ca nu pot fi dezvaluite in nici un fel si nu pot fi folosite ca probe in procesele judiciare (arbitraj sau instanta) cu exceptia situatiilor cand legea sau intelegerea partilor prevede altfel.

In spiritul confidentialitatii, mediatorul nu poate dezvalui informatiile primite in cadrul procesului de mediere si nu poate fi martorul nici uneia dintre parti.

Orice informatie primita de mediator in cadrul sedintelor separate ramane sub aspectul confidentialitatii fata de cealalta parte, exceptand situatia cand partea permite dezvaluirea informatiei.

Proces voluntar

Medierea e un proces voluntar. In timp ce mediatorul va face toate demersurile necesare pentru aducerea celeilalte parti la mediere si va asista partile in gasirea unei solutii comune pentru rezolvarea disputei, partile nu sunt obligate sa isi rezolve disputa prin mediere sau sa ajunga la un acord de mediere, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.

Oricare dintre parti sau mediatorul pot decide terminarea procesului de mediere in orice moment cu o notificare in acest sens.

Conduita in cadrul sesiunilor de mediere

Partile disputei vor fi prezente personal sau pot fi reprezentate in cadrul sesiunilor de mediere. Cand partile sunt reprezentate, imputernicitii vor avea autoritatea sa negocieze si semneze acordul de mediere. Orice alta persoana poate participa la sedinta de mediere doar in baza acordului comun al partilor si mediatorului.

Discutiile pe parcursul procesului de mediere pot include referiri la anumite documente sau persoane. Pentru astfel de cazuri mediatorul poate cere aceste documente sau informatii suplimentare prealabile sesiunii de mediere.

Mediatorul nu garanteaza semnarea acordului de mediere ca rezultat al procesului de mediere.

Parti de buna credinta

Partile in procesul de mediere vor comunica si negocia cu buna credinta, cu scopul ajungerii la o solutie comun acceptata de stingere a disputei.

Toti participantii la procesul de mediere vor avea o conduita civilizata si de buna credinta altfel sesiunea de mediere este fara sens si nefolositoare.

Pozitia mediatorului

Mediatorul poate conduce sedinte de mediere separate sau comune si nu are autoritatea de a impune un acord de mediere. Partile pot fi reprezentate sau asistate.

In unele dispute, in orice faza a procesului de mediere, opinia unui expert sau avocat sunt necesare iar partile vor fi incurajate sa ceara si sa foloseasca sfaturile acestora. Mediatorul nu poate da astfel de sfaturi dar poate contacta avocati si experti la cererea partilor.

Plati si onorarii

Mediatorul incaseaza onorariul pentru serviciile sale conform contractului de mediere, inainte de inceperea procesului de mediere, in cote egale de la parti, exceptand situatia cand partile decid altfel.

Orice alte cheltuieli legate de procesul de mediere, excluzand onorariile, vor fi percepute separat.

Plata onorariului nu poate fi conditionat de semnarea acordului de mediere.

Sună Mesaj