Onorarii

Consultatiile sunt GRATUITE si pot dura intre 10 minute si 30 minute.

Onorariile sunt stabilite in lei, nu se aplica TVA si se achita in maxim 3 zile lucratoare de la data emiterii facturii de catre biroul de mediere. Onorariul se achita de parti in cote egale sau conform intelegerii acestora.
In onorarii nu sunt incluse cheltuielile de deplasare sau orice alte cheltuieli realizate cu ocazia procesului de mediere (inchirieri spatiu, plata experti, notari, avocati, etc). Aceste cheltuieli vor fi tarifate separat si vor fi efectuate doar in baza cererii partilor.
In onorarii nu sunt incluse taxele de timbru pentru consfintirea acordului de mediere in instanta. Taxa de timbru si/sau timbru judiciar variaza functie de natura obiectului medierii (de exemplu taxa de timbru pentru partaj este de 1.5% din valoarea bunurilor, asa cum este declarata de parti).

Natura conflictului Onorariu fix * Onorariu procentual %*
CONFLICTE DE FAMILIE
Conventie matrimoniala / schimbarea regimului comunitatii legale 2000 0.50%
Divort (desfacerea casatoriei) 600
Divort si exercitare autoritate parinteasca 900
Divort si partaj judiciar 1600  0.50%
Divort, exercitare autoritate parinteasca si partaj judiciar 2000 0.50%
Exercitare autoritate parinteasca exclusiva 700
Incredintare / reincredintare minori cu plan parental 700
Pensie de intretinere minori/sot 600
Conflicte parentale 700
Partaj succesoral/judiciar 1500 0.50%
Afaceri de familie 1500 0.50%
CONFLICTE PROFESIONALE/CIVILE/COMERCIALE**
0 – 5.000 RON 1000
5.001 – 25.000 RON 1000 2.50%
25.001 – 200.000 RON 1000 2.00%
200.001-500.000 RON 1000 1.50%
mai mare de 500.000 1000 negociabil
LITIGII PENALE
infractiuni pretabile institutiei medierii (impacare/retragere plangere prealabila) 1000
Proces de mediere doar pe latura civila 800
Proces de mediere doar pe latura penala 800
Infractiuni economice 1000 1.00%
CONFLICTE NEEVALUABIL IN BANI*** 1000 – 5000

* La semnarea contractului de pregatire a medierii (in cazul in care este necesara semnarea acestuia) se achita un avans care se stabileste functie de natura conflictului/litigiului. Avansul nu se returneaza constituind cheltuieli de pregatire a procesului de mediere (diligentele facute de mediator in vederea invitarii celeilalte/celorlate parti; analiza/studiul documentelor si a obiectului conflictului/litigiului; stabilirea tipului de mediere; etc). Avansul se achita exclusiv de partea/partile care solicita demararea procedurii medierii.

%* Cota procentuala din valoarea bunurilor/masei partajabile; din valoarea contractului; din valoarea prejudiciului. Procentul se aplica la valoarea declarata de parti.

**Dispute profesionale, comerciale (creante, conflicte interne, conflicte de date, raporturi contractuale, etc), de munca, de familie (altele decat cele mentionate anterior), civile evaluabile in bani (revendicare, evacuare, pretentii-exceptand pretentiile civile din procese penale, restituiri, raporturi locative, etc). Onorariul procentual se aplica la valoarea pretentiilor financiare.

*** Orice tip de conflict neevaluabil in bani dar pentru care partile pot dispune/negocia.

In cazul in care procesul de mediere se desfasoara in sedinte de mediere, onorariului mediatorului este intre 200-400 lei/sedinta. Sedinta de mediere dureaza ~ 1.5 ore. Onorariul/sedinta este stabilit indiferent de numarul partilor disputei/conflictului si se achita in cote egale sau conform intelegerii acestora.
Pentru serviciile de managementul conflictelor onorariile se stabilesc de comun acord cu partile functie de natura conflictului.
Ne rezervam dreptul de a ne alege clientii. Onorariile prezentate sunt informative si depind de factori interdependenti cu partile si/sau disputa/conflictul/litigiul dintre parti.
Sună Mesaj