Procesul de mediere

facil

Procedura prealabila medierii:

 • Este etapa prealabila inceperii procesului de mediere in care se stabilesc partile disputei, natura disputei si sunt prezentate de mediator atat avantajele si principiile medierii cat si regulile, efectele si limitele procesului si acordului de mediere
 • Aceasta etapa poate fi realizata pe parcursul unei singure zi (daca partile vin impreuna) sau in maxim 15 zile (daca este necesara invitarea la mediere a celorlalte parti). In ambele situatii, procedura prealabila se poate realiza intr-o singura sedinta daca partile sunt de acord
 • In aceasta prima sedinta, partile analizeaza daca accepta medierea iar mediatorul decide daca preia medierea disputei. Daca medierea este acceptata ca modalitate de solutionare a conflictului, se va semna contractul de mediere obligatoriu in vederea inceperii si desfasurarii procesului de mediere

Aceasta este o procedura care nu implica parcurgerea intregului proces de mediere, este gratuita, nu constituie recunoasterea dreptului ce face obiectul conflictului si nici nu intrerupe termenul prescriptiei.

Procesul de mediere:

 • Pregatirea procesului de mediere – este etapa in care mediatorul analizeaza complexitatea situatiei conflictuale
 • Deschiderea procesului de mediere – este etapa in care sunt prezentate regulile medierii, ce se intampla pe parcursul procesului de mediere, care sunt efectele medierii si rolul mediatorului
 • Expunerea– este etapa in care fiecare parte va prezenta detaliat problemele pe care doreste sa le discute din propriul punctul de vedere
 • Schimbul de informatii si explorarea lor – este etapa comunicarii, argumentarii, discutiilor, stabilirii interesului comun, negocierii. In aceasta etapa se pot folosi intalnirile separate, atat la cererea partilor cat si ca decizie a mediatorului
 • Construirea intelegerii- in urma stabilirii interesului comun partile asistate de mediator vor genera solutii, le vor negocia si vor ajunge la un acord
 • Inchiderea medierii – incheierea procesul de mediere poate fi realizata prin: semnarea acordului de mediere in urma solutionarii conflictului; constatarea de catre mediator a esuarii medierii sau prin depunerea contractului de mediere de catre una dintre parti (renuntarea uneia dintre parti)

Numarul de intalniri, pentru aceasta faza a  medierii, depinde de natura disputei si de parti.

Implementarea acordului de mediere:

 • In situatiile judiciare (procedura prealabila sau pe parcursul procesului judiciar) acordul este investit de instanta de judecata printr-o hotarare, la cererea partilor
 • In situatii extrajudiciare (mediere voluntara) acordul poate fi executoriu de drept

 

Documentele obligatorii:

 • Cererea pentru mediere, intocmita de o parte sau de parti impreuna
 • Contractul de pregatire a medierii (daca partile nu vin impreuna) si/sau contract de mediere (daca se decide inceperea propriu-zisa a procesului de mediere)
 • Certificat de informare sau Procesul verbal de informare (doar in cazul in care nu se elibereaza procesul verbal de inchidere a medierii)
 • Acordul de mediere (poate fi si un acord verbal)
 • Protocolul pentru incheierea procesului de mediere
Sună Mesaj