Termeni și condiții

Prin utilizarea website-ului almamediators.ro sau mediere-facilitare.ro denumite în continuare Site-ul, sunteți de acord cu aceştia.

Acești Termeni și Condiții, împreună cu Politica de Confidențialitate, constituie întregul acord între dvs. și B.M. „Luparu Ana-Maria” în legătură cu utilizarea acestui site și înlocuiesc toate acordurile anterioare cu privire la utilizarea de către dvs. a acestui site.

Accesul și utilizarea acestui Site sunt supuse următoarelor condiții de utilizare și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Accesând și utilizând Site-ul, acceptați, fără limitări, aceste condiții și luați la cunoștință că orice alte acorduri între Dvs. și B.M. „Luparu Ana-Maria” sunt înlocuite prin prevederile Termenilor și Condițiilor prezente. Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări, Termenii și Condițiile acestui Site, vă rugăm să părăsiți acest Site.

Conținutul

Site-ul și tot ceea ce cuprinde acesta, însemnând fără limitare toate textele și imaginile („Conținut”) sunt în proprietatea și sub dreptul de autor (copyright) al B.M. „Luparu Ana-Maria” sau al altora cu toate drepturile rezervate, cu excepția cazului în care nu este altfel specificat. Orice Conținut care constă într-o marcă sau logo reprezintă marcă înregistrată și neînregistrată a B.M. „Luparu Ana-Maria”. Este strict interzisă utilizarea oricărui Conținut fără permisiunea în scris a proprietarului „Conținutului”. De asemenea, va informăm că B.M. „Luparu Ana-Maria” își va asigura și impune în mod hotărît recunoașterea drepturilor de proprietate intelectuală în conformitate cu legile în vigoare, ajungând dacă este cazul la acționarea celor vinovați de încălcarea dreptului de proprietate intelectuală în judecată, în instanțele penale.

Utilizarea Site-ului

B.M. „Luparu Ana-Maria” acordă permisiunea de a utiliza Site-ul în următoarele condiții:

Puteți descarca Conținutul, însă doar pentru folosul personal și necomercial și cu condiția de a vă conforma cu informațiile referitoare la dreptul de autor (copyright) și alte drepturi de proprietate intelectuală cuprinse în Conținut;

Nu aveți permisiunea să distribuiți, să modificați, să copiați (cu excepția celor mai sus menționate), să transmiteți, să expuneţi, să refolosiţi, să reproduceţi, să publicați, să autorizați, să acordați o licență de folosire, să creați lucrări derivate din, sau să transferați, să vindeți sau să folosiți Conținutul în alt mod, fără acordul în scris al B.M. „Luparu Ana-Maria”.

Este interzis să folosiți Site-ul pentru a afișa sau transmite orice fel de material ce are caracter amenințător, fals, înșelător, abuziv, de hărțuire, licențios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator, sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naștere unei infracțiuni, sau ar putea conduce la răspundere civilă, sau ar încalca în alt mod legea. B.M. „Luparu Ana-Maria” va coopera cu oricare dintre autoritățile desemnate să aplice legea și se va conforma cu orice sentință judecătorească prin care se cere sau se ordonă B.M. „Luparu Ana-Maria” să dezvăluie identitatea oricărei persoane care ar afișa sau transmite orice fel de informație sau material de acest fel pe/sau prin intermediul Site-ului.

Sunteți de acord ca B.M. „Luparu Ana-Maria” să înceteze sau să întrerupă utilizarea de către dvs. a site-ului la nerespectarea Termenilor și Condițiilor. În momentul suspendării sau încetării respective, dumneavoastră trebuie: (a) să încetați utilizarea site-ului și (b) să distrugeți orice copii făcute după orice parte a conținutului său. Nu veți considera B.M. „Luparu Ana-Maria” răspunzătoare pentru daunele, costurile, răspunderile, cheltuielile (inclusiv costurile avocaților) și sumele pentru înțelegerile legate de orice proces, pretenție sau acțiune depusă de către un terț împotriva B.M. „Luparu Ana-Maria” drept rezultat al (a) neglijenței, proastei reprezentări, erori sau omitere din partea dvs. sau (b) încălcării din partea dvs. a Termenilor și Condițiilor și a legilor sau regulamentelor de aplicare.

Este interzis să utilizați Site-ul în scop de publicitate.

Acces interzis

Accesul la anumite zone ale acestui site este restricționat. B.M. „Luparu Ana-Maria” își rezervă dreptul de a restricționa accesul la anumite zone ale acestui site web sau chiar la întregul site web la discreția B.M. „Luparu Ana-Maria”.

Dacă B.M. „Luparu Ana-Maria” vă oferă un cod de utilizator și o parolă pentru a vă permite accesarea zonelor restricționate ale acestui site Web sau a altui conținut sau servicii, trebuie să vă asigurați că ID-ul de utilizator și parola sunt confidențiale.

B.M. „Luparu Ana-Maria” poate dezactiva numele dvs. de utilizator și parola fără notificare sau explicație.

Confidențialitate

Orice date cu caracter personal precum: numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail pe care o transmiteți pe Site prin poșta electronică sau prin altă modalitate vor fi folosite în conformitate cu Politica de Confidențialitate. Orice alt fel de comunicări sau materiale pe care le transmiteți pe acest Site, precum întrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate că neconfidenţiale și neprotejate de drepturi de proprietate intelectuală determinate.

Lipsa garanțiilor

Întreg conținutul acestui site poate fi modificat oricând și vă este oferit „ca atare” fără a se oferi nici o garanție de nici un fel, fie expresă sau implicită.

Exonerarea de Răspundere

Utilizarea acestui site este în totalitate în răspunderea dumneavoastră. B.M. „Luparu Ana-Maria” nu este răspunzătoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezulta din sau în legătură cu utilizarea acestui site sau a conținutului său. B.M. „Luparu Ana-Maria” nu își asumă nici o responsabilitate și nu va fi răspunzătoare pentru nici o daună sau viruși care ar putea să vă infecteze computerul sau alte bunuri în urma accesării sau utilizării acestui site, sau descărcării oricărui material, informații, text, imagini video sau audio de pe acest site.

Link-uri către site-urile unei terțe părți

Site-ul poate conține link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea sau operate de alte entități decât B.M. „Luparu Ana-Maria”. B.M. „Luparu Ana-Maria” nu controlează, și nu este răspunzătoare pentru conținutul și condițiile de confidențialitate sau securitate și de funcționalitatea acestor site-uri. Fără a se limita la cele mai sus menționate, B.M. „Luparu Ana-Maria” își declină în mod special orice răspundere dacă aceste site-uri:

  • Încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe părți;
  • Sunt inexacte, incomplete sau conțin informații înșelătoare;
  • Nu au caracter comercial sau nu răspund îndeplinirii unui anumit scop;
  • Nu oferă o securitate adecvată;
  • Conțin viruși sau alte elemente cu caracter distructiv;
  • Sunt licențioase sau calomnioase.

De asemenea, B.M. „Luparu Ana-Maria” nu autorizează conținutul sau orice alte produse și servicii prevăzute pe astfel de site-uri. Dacă intrați printr-un link pe astfel de site-uri vă asumați personal riscul, fără a exista în acest sens permisiunea B.M. „Luparu Ana-Maria”.

Revizuiri Termeni și Condiții

B.M. „Luparu Ana-Maria” poate, în orice moment și fără notificare prealabilă, să revizuiască aceşti Termeni și Condiții prin actualizarea acestora. Sunteți obligat să respectați toate revizuirile și de aceea va trebui să vizitați această pagină a site-ului nostru în mod periodic pentru a lua la cunoștință deTermenii și Condițiile actualizate.

 

Legislație aplicabilă și Jurisdicție

Aceşti Termeni și Condiții și utilizarea acestui site sunt guvernate de legile din România. Instanțele competente din România vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricăror și tuturor disputelor ce vor apărea din sau se vor referi la sau vor fi în legătură cu prevederile Termenilor și Condițiilor și/sau Conținutul site-ului sau în cazul disputelor în care aceşti Termenii și Condiții și/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.

Sună Mesaj